Voor ieder doel een gesprekstechniek

Als je bewust bent van het doel van het gesprek waarin je zit, is de inzet van de juiste communicatieve vaardigheden een logisch gevolg. In onze trainingen in gesprekstechnieken leer je communicatieve vaardigheden op het juiste moment voor het juiste doel toe te passen.

Cursus gesprekstechnieken voor type gesprek

‘Hoe houd ik jouw in de flow?’

Je leert in deze cursus gesprekstechnieken coachend leidinggeven.
We gaan aan de hand van inspirerende wereldleiders competenties benoemen. We gaan op zoek naar hoe je medewerkers kan laten doen waar ze goed in zijn.

‘Hoe objectief ben ik eigenlijk?’

Je leert in deze cursus gesprekstechnieken medewerkers te beoordelen.
We oefenen enerzijds in het onderscheiden van dat wat je interpreteert en dat wat je objectief waarneemt, anderzijds in het uitspreken van een beoordeling in contact met een medewerker.

‘Is dit een echt gesprek?’

Je leert in deze cursus gesprekstechnieken werkelijk contact maken met anderen.
We onderzoeken de mogelijkheden om met elkaar contact te maken volgens de wetten van geweldloze communicatie.

“Hoe maak ik het niet erger dan het is?”

Je leert in deze cursus gesprekstechnieken effectief slecht nieuwsgesprekken voeren.
We wisselen ervaringen uit over het krijgen en geven van slecht nieuws en bepalen de do’s and dont’s. Je krijgt handvatten in het omgaan met emoties.

“Wat is jouw vraag?”

Je leert in deze cursus gesprekstechnieken omgaan met weerstand van anderen.
We gaan het geklaag omzetten in gevraag. We oefenen in het in de actiemodus zetten van mensen die weerstand laten zien.

“Heb je even voor mij?”

Je leert in deze cursus gesprekstechnieken doelgericht feedback geven.
We gaan het onderscheid ervaren tussen corrigeren en feedback geven, tussen veroordelen en jouw ervaring delen, tussen wie iemand is en wat iemand doet.

“Is afspraak bij ons afspraak?”

Je leert in deze cursus gesprekstechnieken SMART afspraken maken.
We onderzoeken waarom afspraken uit het verleden wel of niet werden nagekomen en wat we kunnen doen om afspraken in de toekomst ook echt stand te laten houden.

“Hoe krijg ik jou mee?”

Je leert in deze cursus gesprekstechnieken beïnvloeden, mensen in beweging krijgen.
Aan de hand van de Roos van Leary leer je mensen die tegen zijn, een hoge of lage status hebben, mee te krijgen in jouw richting.

“Hoe zorg ik voor een win-win situatie?”

Je leert in deze cursus gesprekstechnieken duurzaam onderhandelen.
We doorlopen de fases van onderhandelen en maken het onderscheid tussen het onderste uit de kan willen halen en het bouwen aan een win-win relatie.

‘Begrijpen wij elkaar op basis van wederzijds begrip?’

Je leert in deze cursus gesprekstechnieken balans te vinden tussen inhoud en relatie.
Aan de hand van een groepsgesprek en praktijk casuïstiek maken schakelen we tussen inhoud, proces, interactie en gevoel.

“Loop jij een zinvol pad?”

In deze cursus gesprekstechnieken leer je een loopbaangesprek voeren.
We Oefenen in het omzetten van ambities naar concrete acties en het geven van een realistisch perspectief.

Meer weten over dit programma »